Lämna in handlingar via EU ETS Reporting Tool

Här hittar du information om hur handlingar som rör tillstånd samt övervakning av utsläpp från anläggningar ska lämnas in till Naturvårdsverket. EU ETS Reporting Tool är under införande och kommer stegvis ersätta de tidigare systemen under 2021–2022 gällande de handlingar som rör tillstånd och utsläpp.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 12 januari 2021Sidansvarig: Olle Palmqvist