Lämna in handlingar som rör utsläppsår 2020

Här hittar du information om hur utsläppsrapporter och förbättringsrapporter som rör rapportering och uppföljning gällande utsläppsår 2020 ska lämnas in till Naturvårdsverket. Dessa handlingar ska lämnas i våra befintliga IT-stöd E-CO2 och ETS-portalen, vilka därefter ersätts av EU ETS Reporting Tool vid årsskiftet 2021/2022.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2020Sidansvarig: Olle Palmqvist