Vägledning om insamling av förpackningar och returpapper

Från 2025 ska insamling av förpackningar och returpapper ske bostadsnära. Från 2019 gäller nya regler som berör många aktörer. Här finns information om Naturvårdsverkets vägledning samt tidplan när ändringar börjar att gälla.

Vägledning

Tidplan

 • 2019 – hösten

  Samråd mellan tillståndspliktiga insamlingssystem och kommuner, samt andra aktörer som fastighetsbolag och avfallsentreprenörer.

 • 2020 – 1 januari

  Ansökan om tillstånd kan lämnas in.

 • 2020 – hösten

  Information om registrering och tillsynsavgift. Så går det till.

 • 2021 – januari

  Tillstånd för insamling krävs.

 • 2021 – januari

  Producenter och insamlingssystem ska registrera sig.

 • 2021 – januari

  Övergångsbestämmelser träder i kraft.

 • 2021 – januari

  Alla producenter och insamlingssystem betalar tillsynsavgift.

 • 2021 – hösten

  Information kring rapportering. Så går det till.

 • 2022 – 31 mars

  Insamlingssystem och producenter ska rapportera uppgifter till Naturvårdsverket.

Lagstiftning

Bakgrund

Definitioner och begrepp

Sidan senast uppdaterad: 7 september 2020Sidansvarig: Emma Nord-Norén