Utredning om registrering av nyckelbiotoper

Naturvårdsverket har yttrat sig över Skogsstyrelsens remiss av utredning om registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar, Dnr 2019/2664. Yttrandet lämnades 8 november 2019.

Sidan senast uppdaterad: 8 november 2019Sidansvarig: Liselott Eriksson