Remiss om tillämpning av EU:s varuförordning under år 2019

Har svenska kommuner och länsstyrelser tillämpat EU:s varuförordning? Det vill Naturvårdsverket ha svar på inför rapportering till Europeiska kommissionen. Remisstiden gick ut 20 februari 2020.

Sidan senast uppdaterad: 17 januari 2020Sidansvarig: Annica Cornelius