Fler kommuner kan skapa naturnära jobb

Med extra medel från Naturvårdsverket kan fler kommuner anställa arbetssökande i naturnära jobb. Nu förbereder Naturvårdsverket en utlysning i början av 2019 och kommunen behöver påbörja sin ansökan.