Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidraget

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Nästa ansökningsomgång, för projekt 2020, är den 1 december 2019.