Utlysning av investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk 2019

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum var den 13 maj 2019.