Klimatklivet

Klimatklivet stöttar åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. I budgeten för 2019 minskades stödet till 750 miljoner kronor, vilket gjorde att vi inte kunde ta emot nya ansökningar. Men Klimatklivet kan komma igång igen med nya utlysningar i år, om riksdagen beslutar så i vårbudgeten i juni.