Internationella utvecklingsprojekt för hållbar plastanvändning

Naturvårdsverket har utlyst bidrag för finansiering av utvecklingsprojekt i BRIICS-länderna.

Sidan senast uppdaterad: 23 april 2020Sidansvarig: Helén Klint