Fördelning av bidrag till information och kommunikation om allemansrätt

2018 fördelar Naturvårdsverket drygt 2 930 000 miljoner kronor till 13 informationsprojekt som alla har till syfte att öka kunskapen om allemansrätten.

Sidan senast uppdaterad: 17 februari 2020Sidansvarig: Sanja Kuruzovic