Genom effektiv avgasrening har halterna av kolmonoxid minskat kraftigt. De uppmätta värdena ligger nu långt under miljökvalitetsnormen (MKN).

Sidan senast uppdaterad: 19 december 2019Sidansvarig: Helena Sabelström