2,5 miljoner besök i Sveriges nationalparker 2017

Antalet besök till Sveriges nationalparker fortsatte öka 2017, från 2,4 miljoner 2016 till 2,5 miljoner. Dessutom utökades två nationalparker.