Naturvårdsverkets nya IT-system för EU ETS

I samband med starten av fjärde handelsperioden (2021–2030) införs nya IT-system för de ärenden där Naturvårdsverket är ansvarig myndighet gällande EU ETS.

De befintliga systemen E-CO2 och ETS-portalen kommer finnas kvar för den rapportering som ska göras under år 2021 avseende utsläppsår 2020.

Nytt IT-system för tillstånd och övervakningsplaner från januari 2021

EU ETS Reporting Tool införs stegvis för de handlingar som rör tillstånd och utsläpp:

  • Januari 2021: för tillståndsansökan och övervakningsplaner för utsläpp.
  • Årsskiftet 2021/2022: för utsläppsrapporter och relaterade verifieringsrapporter.
  • Sommar 2022: för förbättringsrapporter.

Observera att en ansökan krävs för att få tillgång till EU ETS Reporting Tool. Naturvårdsverket tillhandahåller en e-tjänst för denna ansökan.

Du hittar e-tjänsten och mer information på denna sida:

Du kan läsa mer om kraven rörande tillstånd samt övervakning, rapportering och verifiering här:

De befintliga systemen E-CO2 och ETS-portalen kommer finnas kvar för den rapportering som ska göras under år 2021 avseende utsläppsår 2020.

Du kan läsa mer om dessa rapporteringar denna sida:

Nya e-tjänster för handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter

Gällande tilldelning av utsläppsrätter införs två nya e-tjänster:

  • E-tjänst för inlämnande av övervakningsmetodplaner.
  • E-tjänst för ändringar av tilldelning (med mera).

E-tjänsterna kommer lanseras i god tid innan deadline för inlämnande av verksamhetsnivårapporter den 31 mars 2021.

Det är även fortsatt kommissionens Excelmallar som ska användas för de handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter. Handlingar kan alltså fyllas i innan e-tjänsterna har lanserats.

Läs mer om e-tjänsterna här:

Webbinarier om de nya IT-stöden

Naturvårdsverket anordnar webbinarier om de nya IT-stöden. Se startsidan för information om vilka webbinarier som är på gång. Dokumentation från tidigare tillfällen hittas via boxen Dokumentation.