Marknadsstabilitetsreserven (MSR) och annullering av utsläppsrätter

Den 1 januari 2019 trädde Marknadsstabiliseringsreserven (MSR) i kraft. Under året kommer reserven att fyllas på med utsläppsrätter. Det kommer minska utbudet på marknaden och bedömningen är att de utsläppsrätterna sedan kommer annulleras. Det är då en största stärkningen av EU:s utsläppshandel som genomförts under en lång tid.

Kännedomen om MSR och att utsläppsrätter kommer annnulleras har redan påverkat utsläppshandeln och under 2018 skedde en stor prisförändring då priserna ökat fyra gånger från ungefär 50 till 200 kr per ton CO2.

Hur fungerar reserven?

Om det finns ett allt för stort utbud av utsläppsrätter på marknaden så ska 24 procent av det flyttas från marknaden och istället läggas i MSR. Om utsläppsrätterna blir liggande där så kommer de till slut att annulleras och försvinner då permanent.

Det innebär att utsläppshandeln för första gången får en mekanism för att ta bort utsläppsrätter utan att motsvarande utsläpp sker. Detta kallades för övrigt "the Swedish proposal" i förhandlingarna och anses som en stor svensk förhandlingsvinst inom EU:s klimatpolitik. Det betyder enligt en del studier att utsläppshandelns totala utsläpp minskar med uppskattningsvis 2-3 miljarder ton CO2, eller ungefär 40-60 års svenska utsläpp. 

Bakgrund

Handelssystemet styrs av tillgång och efterfrågan på utsläppsrätter. Ända sedan den ekonomiska krisen 2009 har systemet brottats med ett stort överskott av utsläppsrätter, vilket lett till att priset varit väldigt lågt (länge runt 50 kr per ton CO2). Det har inneburit att investeringar i t.ex. alternativ till fossil energi inte lönat sig tillräckligt bra. 2017 var det första året på länge som utsläppen ökade inom de sektorer som täcks av utsläppshandeln. För att få upp investeringarna på klimatsmarta alternativ, inte minst förnybar energi, behöver priset på koldioxid vara mycket högre än det varit och ligga på en högre nivå under lång tid. En stabilare och högre prisbild behövs för att ny teknik ska tas fram och att företag ska våga ta omfattande investeringsbeslut för att ställa om energisystem och industri.

Detta var bakgrunden till politiska åtgärder inom EU. Den 1 januari 2019 etablerades en reserv (Marknadsstabilitetsreserven, MSR) inom utsläppshandeln. Tanken är att en stor mängd utsläppsrätter, som tidigare dragit ned priset, ska läggas i reserven där de inte är lika tillgängliga för marknaden. Att plocka bort en stor mängd utsläppsrätter från marknaden syftar till att utbudet ska minska och priset öka.

Fakta om Marknadsstabilitetsreserven (MSR) och annullering av utsläppsrätter

  • Reserven etableras den 1 januari 2019.
  • Utsläppsrätter överförs till MSR i fall "överskottet" är högre än 833 Mt.
  • Om denna tröskel överskrids överförs 24 % av överskottet till MSR årligen under 2019–2023 och 12 % därefter.
  • Utsläppsrätter återförs från MSR till marknaden om antalet i MSR är mindre än 400 Mt.
  • Om denna tröskel underskrids återförs 100 miljoner ton till marknaden.
  • Överföring till och från MSR görs i praktiken genom att auktioneringsvolymen anpassas.
  • Utsläppsrätter som ännu inte satts på marknaden kommer att läggas i MSR (bl.a. 900 miljoner utsläppsrätter som omfattas av "back-loading"-överenskommelsen från 2014 och icke-allokerade utsläppsrätter fram till 2020 motsvarande ca 550–700 Mt.
  • Utsläppsrätter i reserven som överstiger föregående års auktionering annulleras årligen from 2023.