Informationsdag för verksamhetsutövare 12 november 2019

Den 12:e november 2019 arrangerar Naturvårdsverket och Energimyndigheten den årliga informationsdagen för verksamhetsutövare inom handel med utsläppsrätter.

Agendan för dagen är ännu inte fastställd utan uppdateras senare.