Inbjudan till informationsdag om handel med utsläppsrätter 2017 - Naturvardsverket