EU-kommissionen publicerar utkast på ändringar i MRR och AVR

EU-förordningarna om övervakning och rapportering (MRR) respektive ackreditering och verifiering (AVR) kommer att förändras ytterligare inför den 4e handelsperioden (2021-2030). EU-kommissionen har publicerat förslagen på ändringar i förordningarna för så kallat offentligt samråd, där allmänheten kan lämna synpunkter till den 24 juli.

Förslagen finns på EU-kommissionens webbplats: