Agenda för informationsdag för verksamhetsutövare om handel med utsläppsrätter 2017 - Naturvardsverket