Agenda för Informationsdag för verksamhetsutövare om handel med utsläppsrätter 2016