2018-09-13 Dokumentation från informationsdag för kontrollörer