Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt

Nu kan du som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast 31 mars 2018 för att få ta del av de 3 miljoner kronor vi fördelar under 2018.

Sidan senast uppdaterad: 8 februari 2018Sidansvarig: Sanja Kuruzovic