ETS-portalen

Här ska verksamhetsutövare lämna in ett antal handlingar som rör den tredje handelsperioden inom systemet för handel med utsläppsrätter (2013–2020). ETS-portalen kommer stegvis ersättas av nya IT-system i samband med starten av den fjärde handelsperioden.